Kurbla

Kurbla zglobna – 1,3m ili 1,5m ili 1,8m,

kurbla iz dva dela 1,4m