Ključ sa sajlom

Brava sa sajlom za segmentna vrata